STYLIST

  • YUKI YOKOTA

  • YURI YAMAMOTO

  • YURIE OOBUCHI

  • MIO  MATSUDA

  • FUMIHIRO NISHIKAWA

  • YUKIKO TAKASHIMA

  • JUNPEI  TOYABE

  • SHUHEI KOSUGE

ASSISTANT

SAKURA HAGIWARA

SUZUKI EMI

YUUKA MIYAJI

NAIL